Pytanie:
Trojaczki w czasie 9/8
user2489946
2014-08-03 02:10:27 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Jak działają trojaczki ósemkowe w czasie 9/8 lub 6/8? Wiem, że w 4/4 zajmują miejsce na dwie ósemki, ale nie byłem w stanie dowiedzieć się, jak działają w 8.

Obie odpowiedzi na to pytanie są poprawne, ale jestem ciekawy, czy gdzieś to widziałeś, ponieważ jest to trudny i dziwny rytm w kontekście złożonego metrum. Jeśli gdzieś to widziałeś, z chęcią skorzystam z referencji, aby to sprawdzić.
@PatMuchmore Myślę, że częściej spotyka się podstawy perkusji: http://www.louisvilledrummer.com/wp-content/uploads/2011/06/Miguels-6-8-Groove2.jpg http://jaced.com/blogpix /soldiersmarch.gif
@LeeKowalkowski Ach interesujące. Oczywiście, ten przykład to * szesnaste * trojaczki w czasie złożonym, co jest zdecydowanie mniej dziwne niż pytanie OP dotyczące ósmych trójek. Szesnaste trojaczki są bardziej wewnętrznie symetryczne niż ósme byłyby w tym kontekście. Jedyne rytmy, jakie mogę wymyślić, obejmujące ósemkowe triole i 6/8, to dziwne, jakby utykające rytmy lub całkowicie zacierają rytm (w rzeczywistości jest to 3/4). 8 września jest jeszcze dziwniejszy, ponieważ nie ma parzystej liczby ósmych, z którymi można by pracować…
@PatMuchmore: Na stronie Vic Firth znalazło się kilka przykładów trioli ósemkowych, a nawet ćwierćnutowych w czasie 6/8: http://www.vicfirth.com/education/features/webrhythms/14.php Jedna z triol nawet siedziała okrakiem na takcie linia!! Wydaje mi się, że używanie trojaczków, które nie są starannie podzielone na takty, da w wyniku pewnego rodzaju polirytm.
Sześć odpowiedzi:
#1
+7
Lee Kowalkowski
2014-08-03 02:25:20 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Myślę, że triole zawsze zajmują 2/3 czasu trwania 3 nut, niezależnie od metra wskazanego w metrum.

Zatem triola ćwierćnutowa zajmie miejsce półnuty (lub dwie ćwierćnuty).

Trójka ósemek zajmie miejsce ćwierćnuty (lub dwóch ósemek).

... i tak dalej.


W dyskusji znalazłem kilka przydatnych linków w celu uzyskania dalszych informacji:

#2
+7
Dom
2014-08-03 02:40:51 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Lee ma rację, ale jest prostszy sposób myślenia o trojaczkach. Zazwyczaj dzielimy nuty na zestawy po 2 (lub duplikaty). Na przykład, dwie półnuty tworzą całą nutę, dwie ćwierćnuty tworzą półnuty, dwie ósemki tworzą ćwierćnutę itd.

Cała triola to umieszczenie 3 nut, w których zwykle idą 2. Zatem 3 triole ósemkowe zawsze będą równe ćwierćnucie lub dwóm normalnym ósemkom. W 9/8 masz tylko 4 pary ósemek i 1 niesparowaną, więc nie możesz mieć całej miary trójek ósemkowych. Możesz mieć do 13 trójek ósemkowych, wtedy potrzebujesz czegoś, co zajmie ostatnią 1/3 ósemki (czyli triolę szesnastkową).

@Tim Wiem, że jest to licznik złożony, a liczba jest zgrupowana w 3s. Chodzi mi o to, że gdybyś chciał wstawić tylko triole ósemkowe, mógłbyś mieć tylko 13 ze względu na sposób liczenia linii i byłbyś krótszy o 1/3 ósemki. Nie mówię też, że używanie trójek w liczniku złożonym ma sens, ale wyjaśniam, w jaki sposób można je zastosować w jednym z przykładowych metrum.
@Tim: „9/8 jest umieszczone tak, aby czytelnik wiedział, że jest to 3 mnóstwo trojaczków”. Nie, to jest niedokładne, zgodnie z moim dłuższym komentarzem do Twojej odpowiedzi.
Duplikaty i krotki @BraddSzonye mają określone wartości czasu trwania. Dwie duplikaty ósemkowe mają łączną wartość ósemki z kropkami, a trzy triole ósemkowe mają wartość ćwierćnuty. Duża różnica. O wiele bardziej sensowne jest używanie podwójnych w liczniku złożonym, ale nie oznacza to, że nie można używać trójek. I E „Duplikat ósemki ma więc dokładnie taki sam czas trwania, jak ósemka z kropkami, ale duplikat jest znacznie częstszy w metrach złożonych (Jones 1974, 20)”.
#3
+6
nonpop
2014-08-03 19:16:15 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Lee i Dom już poprawnie odpowiedzieli na to pytanie, ale chciałbym dodać kilka zdjęć jako wyjaśnienie ...

Nie mam teraz przykładu z rzeczywistego utworu, chociaż Jestem pewien, że widziałem coś podobnego. W każdym razie nie jest trudno wymyślić własne przykłady, więc oto przykład, który nawet nie powinien brzmieć tak dziwnie:

enter image description here

To powinno przynajmniej pokazać, że tak jest całkowicie możliwe jest posiadanie trójek ósemkowych (górna pięciolinia) w 9/8, które są różne od trójek (dolna pięciolinia) ósemek związanych z metrum.

Możesz zobacz także, jak to działa. Jak zostało powiedziane, po prostu wrzucasz 3 ósemki, w których powinny trafić dwie. Poniższy sposób pisania może ułatwić zrozumienie:

enter image description here

W pierwszym uderzeniu grasz jak zwykle trzy na dwóch przez pierwsze dwie osiem nut, a następnie grasz jeszcze jedna ósemka.

Oczywiście możesz również cross beaty w ten sposób:

enter image description here

Może to być na ogół dość rzadkie (i jeśli wzór jest kontynuowany, prawdopodobnie zapisałbym metrum dla najwyższej pięciolinii (lub obu pięciolinii) jako (3/4) + (3/8)). Z pewnością nie jest egzotyczny w porównaniu z wieloma współczesnymi muzykami klasycznymi.

#4
+2
No'am Newman
2014-08-03 08:17:35 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Podejrzewam, że pytanie może być niejasne. Jak widzę, 6/8 jest sposobem na zapisanie rytmu 2/4 przy jednoczesnym pokazaniu, że jest takt trioli; 9/8 to sposób notowania 3/4. Przeszedłem do tego wstecz, słysząc piosenki, które uważałem za występujące w dniu 12/8, a następnie odkryłem, że zostały zapisane w 4/4.

Utwory można liczyć w obie strony, ponieważ rytm można rozróżnić na dwóch poziomach: na poziomie „zewnętrznym” z czterema taktami na takt i poziomie „wewnętrznym”, na którym każdy takt jest dalej podzielony na trzy uderzenia (trojaczki). 4/4 to rytm „zewnętrzny”, a 12/8 w rytmie „wewnętrznym”.

Może zachodzić tu zderzenie terminologii między tradycjami / gatunkami; ale przynajmniej w standardowej teorii klasycznej, grupy 3 w 6/8, 9/8 itd. * nie * są uważane za triole - ich ósemki są uważane za standardowe, pełnej długości ósemki - chociaż jak mówisz 6 / 8 jest „funkcjonalnym odpowiednikiem” 2/4 z trojaczkami. To tak, jakby 2/2 przy ♩ = 180 jest „funkcjonalnie równoważne” z 2/4 przy ♩ = 90, ale mimo to ćwierćnuty w 2/4 są uważane za pełne ćwierćnuty, a nie „ćwierćnuty o podwójnej szybkości ”.
@PLL: Slip jig jest tradycyjnie notowany jako będący w 9/8, ale ktoś, kto tego nie wie, uznałby taką melodię za 3/4.
Jasne, że tak. Podobnie, szybki marsz jest tradycyjnie zapisywany jako szybki 2/2, a słuchacz, który tego nie wiedział, może pomyśleć, że był to umiarkowany 2/4; ale półnuty w marszu są nadal półnutami, a nie ćwierćnutami, a ósemki w slip jig to nadal ósemki, a nie tryplety ósemkowe. Jeśli chodzi o analizę miernika, masz absolutną rację - nie ma znaczenia, czy nazywasz je trojaczkami, liczy się to, że masz cztery uderzenia, każdy podzielony na trzy. Ale jeśli widzisz trojaczki zapisane * w * metrze złożonym, to ma znaczenie, że ósme części metra nie są trojaczkami.
@PLL A jednak niezwykle ważne jest, aby odczytywać ósemki w sygnaturze złożonej jako trzecie taktu, co bardzo różni się od tego, jak czyta się je w prostych metrumach. Trudno mi sobie wyobrazić, jak zapis tripletowy ma sens nawet dla złożonych ósemek, co jest podstawowym punktem tej odpowiedzi. Czy mógłbyś lepiej wyjaśnić, co chciałbyś poprawić w tej odpowiedzi?
@BraddSzonye: niedokładnością w odpowiedzi jest użycie „triplety” do opisania dudnień w czasie złożonym. Tak, to trzyosobowe grupy. Ale „tryplet” ma określone znaczenie rytmiczne, które tam nie ma zastosowania. [Odpowiedź Nonpopa] (http://music.stackexchange.com/a/22596/2197) podaje przykłady dobrze ukazujące różnicę. Zasadniczo ósemka w 6/8 jest jedną trzecią taktu, gdy zostajesz, ale nie jest to jedna trzecia ćwierćnuty, co oznacza triola ósemkowa.
@PLL: Myślę, że problem dotyczy oryginalnego pytania. Czy 9/8 ma być traktowane jako czas złożony czy „prosty”? Może to być jedno i drugie. Trojaczki w czasie złożonym 9/8 są tautologią, podczas gdy trojaczki w „prostym” czasie 9/8 nie są.
@No'amNewman: Myślę, że musimy po prostu różnić się terminologią. Dla mnie, i myślę, że dla wielu muzyków ([patrz np. Wikpedia] (http://en.wikipedia.org/wiki/Tuplet#Triplets)), triola oznacza nie tylko grupę trzech równych nut, ale grupę trzy * zagrały przez 2/3 swojego normalnego czasu trwania *; więc np. triola ósemek ma całkowity czas trwania (standardowej) ćwierćnuty. Zatem zgrupowania 3 ósemek w 9/8 nie są trojaczkami: są standardowymi ósmymi metrum, a ich całkowity czas trwania to ćwierćnuta z kropkami. Wydaje się, że masz na myśli tylko „grupę trzech” - czy to prawda?
Muzycy @PLL często używają „duple (t)” i „triple (t)” bardziej ogólnie, aby wskazać, kiedy rzeczy są podzielone na połowy w porównaniu z trzecimi. I myślę, że No'am ma rację, że krotki 3: 2 nie mają sensu dla licznika, który jest podzielony na trójki zamiast na duplikaty. Pracuję teraz nad odpowiedzią na ten temat.
@PLL: Zgadzam się z twoją definicją: triola to trzy nuty grane w czasie trwania dwóch. To, co próbuję powiedzieć, to to, że zapisując 3/4 melodii z triolami jako 9/8 skutecznie usuwa triole. To inny sposób wyrażenia tego, co pisze Bradd.
#5
+2
Jimmy
2014-08-06 11:35:06 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Pomyśl o 9/8 w ten sposób:

3/8 + 3/8 + 3/8

Zatem 9/8 jest w zasadzie kombinacją 3 ósemek trojaczki. Jeśli chcesz oryginalne triole, będziesz musiał wybrać triole szesnastkowe dla każdej z 9 ósemek.

Co oznacza „Jeśli chcesz oryginalne trojaczki”? Trojaczki to pojęcie odnoszące się do metrum, zmiana metrum nie może „uczynić wszystkiego trojaczkami”. Triole można znaleźć we wszystkich sygnaturach czasowych, szczególnie w przypadku partii perkusyjnych.
Przez „oryginalne triole” chciałem powiedzieć, kiedy gra się triolami w każdej (lub selektywnej) nucie taktu.
#6
  0
Neil Meyer
2014-08-07 21:02:17 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Byłbym ciekawy, jak zobaczyć przykład z życia, wyjaśniający, dlaczego tak się dzieje. Sygnatury czasowe w rdzeniu informują o liczbie uderzeń w takcie, a także o tym, z czego składa się każde uderzenie. Kiedy weźmiesz 3/4 czasu. Mówi w istocie, że mamy trzy uderzenia ćwierćnutowe.

Gdybyś wziął to i sporządził złożony metrum, po prostu umieściłbyś kropkę obok grup ćwierćnówek, dając ci trzy grupy kropkowanych ćwierćnówek lub 9/8. Jeśli weźmiesz 3/4 i zrobisz pełny takt triol, w istocie masz również dziewięć nut, ale są one grane nieco inaczej. Miałbyś trzy nuty grane w czasie dwóch, granych trzy razy w takcie.

Jest to trochę inne niż 9/8, gdzie masz po prostu 9 ósemek w każdym takcie.

Należy do nich podejść nieco inaczej, chociaż w grze występuje tylko niewielka różnica między nimi.To pytanie i odpowiedź zostało automatycznie przetłumaczone z języka angielskiego.Oryginalna treść jest dostępna na stackexchange, za co dziękujemy za licencję cc by-sa 3.0, w ramach której jest rozpowszechniana.
Loading...